Systemy do zarządzania firmą i aplikacje internetowe

Skontaktuj się z nami

 

ADRES:
Mikroplan Spółka z o.o.
ul. Przybyszewskiego 27
71-277 Szczecin

TEL.:
(+48) 91 487 77 02
(+48) 91 487 22 61
(+48) 91 487 32 32

FAX:
(+48) 91 881 20 33

E-MAIL:
biuro@mikroplan.com.pl

Kontakt – serwis:
serwis@mikroplan.com.pl

Kontakt- oprogramowanie:
programy@mikroplan.com.pl

NIP:
852-060-01-18

REGON:
008037669

Mikroplan Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000046136, kapital zakladowy: 50.000 zł wpłacony w całości.

Pokaż Mikroplan Sp. z o.o. na większej mapie
©2012 Mikroplan Spółka z o.o.
Powered by ICOR - system zarządzania treścią CMS