Systemy do zarządzania firmą i aplikacje internetowe

Kontakt

Adres:
Mikroplan Spółka z o.o.
ul. Przybyszewskiego 27
71-277 Szczecin

NIP: 852-060-01-18
REGON: 008037669

Mikroplan Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000046136, kapital zakladowy: 50.000 zł wpłacony w całości.

Telefon:
(+48) 91 487 77 02
(+48) 91 487 22 61
(+48) 91 487 32 32

Fax:
(+48) 91 881 20 33

E-mail Biuro:
biuro@mikroplan.com.pl

E-mail Serwis:
serwis@mikroplan.com.pl

E-mail Oprogramowanie:
programy@mikroplan.com.pl

Powered by ICOR - system zarządzania treścią CMS