System Środki Trwałe

Systemy do zarządzania firmą - System Ewidencji Środków Trwałych

Masz pytania dotyczące aplikacji do zarządzania firmą?

Chcesz zamówić program?

Napisz: programy@mikroplan.com.pl

System Środki Trwałe ST jest profesjonalnym programem przeznaczonym do prowadzenia pełnej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych dla firm o dowolnym profilu działalności. Środki trwałe stanowią jeden z podstawowych czynników produkcji w przedsiębiorstwie. 

Sposób prowadzenia ewidencji księgowej przy pomocy tego systemu odpowiada przepisom dotyczącym prowadzenia ksiąg rachunkowych i spełnia wymogi stawiane przez „Ustawę o rachunkowości” z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. Nr 121 poz.59). 

System Środki Trwałe ST jest programem o szerokim zakresie możliwości. Główne cechy funkcjonalne systemu to:

 • ewidencja ilościowo-wartościowa stanu i ruchu środków trwałych (w tym gruntów) oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  Dla każdego środka trwałego można zapamiętać dowolnie długi opis techniczny,
 • zbieranie i przetwarzanie informacji o ruchu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na podstawie dokumentów OT, PL, LT, i MT. W ramach roku obrotowego można skorygować amortyzację (umorzenie) od dowolnego
 • przedmiotu ewidencji poprzez odpowiednie wprowadzenie dokumentu, bez konieczności powtarzania naliczeń za poprzednie miesiące,
 • emisja w postaci tabulogramu danych ułatwiających wypełnienie sprawozdania rocznego. Automatyczne zamknięcie roku i przygotowanie bilansu otwarcia na rok następny,
 • automatyczne ustalenie różnic inwentaryzacyjnych między stanem ewidencyjnym a spisem z natury, oraz możliwość przeglądania i drukowania różnic,
 • wydruk umożliwiający analizę rozchodów i przychodów środków trwałych,
 • wygodna procedura wprowadzania danych (jednoczesny podgląd i modyfikacja na etapie wprowadzania dokumentu, kontrola dokumentu),
 • możliwość wprowadzenia własnej oceny (procentu) stopnia zużycia środka trwałego,
 • wbudowany przelicznik (kalkulator) do przeliczenia ilość miesięcy lub procentu amortyzacji w zależności od wartości środka,
 • system został przystosowany do rozliczania amortyzacji środków trwałych dofinansowanych,
 • funkcja dublowania- Powtórz środek - dla tworzenia nowego środka w ewidencji,
 • możliwość drukowania historii środka trwałego, kartoteki środka, PT, OT, MT, LT,
 • możliwość wydruku środków trwałych, których umorzenie nie stanowi kosztu uzyskania przychodu
 • możliwość samodzielnego utworzenia słownika pomieszczeń (pokoi) dla miejsca użytkowania oraz drukowanie spisu inwentarzowego wg miejsca użytkowania,
 • dzielnego definiowania kroków automatycznej dekretacji,
 • możliwość eksportu dowolnych danych do innych aplikacji,
 • możliwość definiowania metody amortyzacji (liniowa, jednorazowa)
   
Powered by ICOR - system zarządzania treścią CMS