Rejestry VAT

Systemy do zarządzania firmą - Budżet do Systemu Finansowo - Księgowego

System Rejestry VAT jest programem przeznaczonym do księgowania faktur w rejestrze VAT dla firm o dowolnym profilu działalności. Rejestr sprzedaży i zakupu VAT jest integralną częścią naszego systemu Finansowo-Księgowego. System Rejestry VAT umożliwia także prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży niezależnie od systemów Finansowo-Księgowych. Sposób prowadzenia ewidencji księgowej przy pomocy tego systemu odpowiada przepisom dotyczącym prowadzenia ksiąg rachunkowych i spełnia wymogi stawiane przez „Ustawę o rachunkowości” z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 59). System VAT jest systemem wielostanowiskowym pracującym w środowisku Windows z możliwością instalacji jako wersja jednostanowiskowa. Integralną częścią systemu może być moduł Finansowo-Księgowy.

Cechami systemu VAT są:

 • wygodna procedura wprowadzania danych i prosta obsługa systemu,
 • możliwość pracy na jednym i wielu stanowiskach,
 • jednoczesne księgowanie faktur VAT w FK i w Rejestrze VAT z wykorzystaniem wspólnej bazy kontrahentów,
 • istnieje także możliwość prowadzenia rejestru niezależnie od systemu FK, z wykorzystaniem własnej bazy kontrahentów,
 • możliwość prowadzenia rejestru dla zakupu z importu (w dewizach i PLN z wykorzystaniem tabeli kursów walut),
 • możliwość wyboru miesiąca, w którym odliczamy fakturę VAT dla rejestru zakupu: wg daty sprzedaży, wg daty wpływu lub wg terminu zapłaty.
 • możliwość przeglądu i wydruku danych za dowolny, rok ewidencyjny,
 • możliwość eksportu dowolnych danych do innych aplikacji,
 • utworzone rejestry zapewniają sporządzanie właściwych deklaracji podatkowych,
 • możliwość otrzymania informacji z rejestru w dowolnej konfiguracji.

Raport ukazuje zestawienie :

 • z podziałem na rejestry założone w tabeli,
 • z podziałem na stawki VAT,
 • z podziałem na sposoby odliczenia podatku,
 • razem podsumowanie rejestry sprzedaż i eksport,
 • razem podsumowanie rejestry zakup i import.
Powered by ICOR - system zarządzania treścią CMS