Kasa – Bank

Systemy do zarządzania firmą

Podsystem Kasa-Bank umożliwia użytkownikowi Zintegrowanego Systemu ewidencji Sprzedaży SES prowadzenie raportów kasowych i bankowych , zarówno w walucie krajowej jak i obcej.

Istnieje możliwość zakładania dowolnej ilość kas gotówkowych i banków, oraz odpowiedniego ograniczenia uprawnień użytkowników co do operacji wykonywanych w raportach kasowych i bankowych.

System Ewidencji Sprzedaży SES - Kasa-Bank

W podsystemie Kasa-Bank użytkownik ma do dyspozycji opcje:

  • Raporty Kasowe
  • Raporty Bankowe
  • Zbiorczy rejestr dowodów kasowych (Kp, Kw, Wpłata, Wypłata)

oraz opcje dodatkowe dostępne gdy aktywne są moduły: Rejestr przelewów, Moduł importu wyciągów bankowych w formacie MT940, Zaliczki pracowników.
Podsystem Kasa-Bank posiada możliwość dekretacji raportów kasowych i bankowych do systemu Finansowo-Księgowego na podstawie tabeli dekretacji.
Dostęp do operacji kasowych jest ograniczony i kontrolowany przez system.
 

Powered by ICOR - system zarządzania treścią CMS