Magazyn

Systemy do zarządzania firmą

Magazyn jest modułem Zintegrowanego Systemu Ewidencji Sprzedaży SES realizującym podstawowe zadania w zakresie prowadzenia ewidencji materiałowej w firmach o dowolnym profilu działalności gospodarczej.

Zadaniem systemu jest przyjąć materiał na stan magazynowy wcześniej , zdefiniowanym dokumentem przychodowym typu Pz a następnie wydać dokumentem typu Rw lub Wz.

System Ewidencji Sprzedaży SES - Magazyn

Główne cechy podsystemu Magazyn:

 • nieograniczona ilość dokumentów magazynowych (wg własnych definicji),
 • możliwość założenia 999 magazynów,
 • wykorzystanie do 40 znaków alfanumerycznych w kodzie towaru (indeksu materiałowego),
 • ewidencja stanów i obrotów materiałowych,
 • analiza kosztów zużycia materiałów,
 • ewidencja nieprawidłowych zapasów materiałowych,
 • inwentaryzacja okresowa materiałów,
 • ewidencja obrotów bieżących,
 • prowadzenie rejestru kontrahentów,
 • generowanie zestawień z ewidencji materiałowej w różnych przekrojach, 
 • możliwość przeglądania danych z poprzednich lat,
 • ewidencja według zasady FIFO,
 • możliwość stanów ujemnych (tylko na życzenie użytkownika),
 • dekretacja dokumentów magazynowych do systemu Finansowo - Księgowego na podstawie tabeli dekretacji
 • kompleksowe wykonanie inwentaryzacji wraz z automatycznym tworzeniem dokumentu Pr
Powered by ICOR - system zarządzania treścią CMS