Moduły

Systemy do zarządzania firmą

System posiada szereg dodatkowych modułów zwiększających jego funkcjonalność:

 1. Moduł fiskalny - pozwala na połączenie systemu SES z drukarką fiskalną w przypadku wystawiania paragonów lub faktur fiskalnych
 2. Moduł rozliczeń akwizytorów- moduł ten tworzy w bazie kodowej dodatkowy słownik akwizytorów. Daje możliwość przypisania akwizytora (handlowca) do danej faktury i później rozliczenie jego prowizji (prowizje przypisuje się każdemu z akwizytorów osobno). Istnieje także cały szereg zestawień dotyczących działalności akwizytorów.
 3. Moduł cenników indywidualnych- pozwala na stworzenie indywidualnych cenników dla każdego z kontrahentów
 4. Moduł kodyfikacji- bardzo przydatny  moduł pomagający stworzyć jednolitą bazę kodową (kody towarów i usług) według ściśle ustalonego schematu. Zazwyczaj moduł jest wprowadzany na początku instalacji systemu.
 5. Moduł dyspozycji- przydatny w przypadku prowadzenia przez firmy obsługi magazynowej w systemie sprzedaży. Pozwala zarezerwować towar dla klienta czyli stworzyć tzw. dyspozycję na poczet przyszłej sprzedaży. Istnieje możliwość automatycznego stworzenia faktury z dyspozycji.
 6. Moduł  importu wyciągów bankowych w formacie MT940 - umożliwia zautomatyzowanie procesu rejestracji zapłat / aktualizacji sald rozrachunków z kontrahentami
 7. Moduł rozliczeń dokumentów sprzedaży
 8. Moduł rozrachunków z pracownikami
 9. Moduł sprzedaży w cenach brutto
 10. Moduł rozliczania inwestycji
 11. Moduł wezwań do zapłaty
 12. Moduł potwierdzeń sald
Powered by ICOR - system zarządzania treścią CMS