Biuletyn Informacji Publicznej

Aplikacje internetowe - Biuletyn Informacji Publicznej

Masz pytania dotyczące aplikacji internetowych?

Chcesz zamówić aplikację?

Napisz: programy@mikroplan.com.pl

Biuletyn Informacji Publicznej to okazja na uporządkowanie informacji, okazja na pozbycie się problemów z udostępnieniem danych dla ludności czy prasy, okazja na lepszą organizację pracy i na zauważalne pożytki z informatyki.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) oparty o nasz System Zarządzania Treścią to system sprawdzony w rzeczywistych dużych instalacjach. Projektowany z myślą o rozszerzeniu w przyszłości o wiele modułów m.in budżet, wieloletnie planowanie inwestycyjne, obieg dokumentów jak również o prezentowanie informacji na forum Unii Europejskiej.

Do pracy z systemem nie jest potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie. Wystarczy zwykła przeglądarka internetowa, aby redagować treści i wprowadzać dane.

Oferujemy rozbudowany system uprawnień, który w pełni spełnia wymogi ustawy i jest przystosowany do wprowadzenia w przyszłości podpisu cyfrowego.

Użytkownicy Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) sami wprowadzają dane do odpowiednich formularzy. Nasz Biuletyn Informacji Publicznej to prawdziwy BIP, ponieważ każdy rozdział posiada swój własny formularz. Inne rozwiązania BIP pozwalają jedynie na wprowadzanie samej treści! U nas, kwota to kwota, data to data a w treści po wprowadzeniu można nawet sprawdzić błędy ortograficzne specjalnym „sprawdzaczem” pisowni.

Struktury danych w rozdziałach umożliwiają wyszukanie np. tylko nazwisk, telefonów czy dokumentów w określonym przedziale czasowym. Możemy wstawiać do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) inne dane, które już są w Waszej dyspozycji np. Budżet. Możemy także udostępnić Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) dla pracowników terenowych aby wprowadzali do systemu informacje do tej pory składowane jako papiery.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) umożliwia prezentację wprowadzonych danych na wiele sposobów:

  • jako dynamiczne strony WWW (wszystkie wymagania ustawowe)
  • jako statyczne strony WWW (prezentacje na CD-ROM, konferencjach)
  • jako zestaw stron do instalacji w Infomatach
  • połączenie rozdziałów BIP jako dokumenty/książki w formacie PDF lub Word
  • dane z BIP mogą służyć jako elementy innych analiz, baz danych czy wykresów
Powered by ICOR - system zarządzania treścią CMS