Centralny Rejestr Zamówień Publicznych

Aplikacje internetowe - Rejestr zamówień publicznych

Masz pytania dotyczące aplikacji internetowych?

Chcesz zamówić aplikację?

Napisz: programy@mikroplan.com.pl

Rejestr Zamówień Publicznych to aplikacja pracująca w środowisku serwera aplikacyjnego ICOR.

1. Cel.

 • zbieranie informacji o udzielonych zamówieniach zarówno przez Wydziały i Biura
 • Urzędu Miejskiego jak i przez jednostki organizacyjne Gminy
 • przetwarzanie zebranych danych do celów związanych ze statystyką i sprawozdawczością

2. Założenia informatyczne

 • środowisko aplikacyjne ICOR
 • wprowadzanie danych z wielu stanowisk poprzez Internet jak i lokalnie w
 • intranecie
 • możliwość pracy na wolnych łączach (modem)
 • uwierzytelnianie użytkowników w systemie
 • przypisywanie uprawnień do użytkowników i grup roboczych
 • walidacja wprowadzanych danych w formularzach
 • możliwość rozbudowy funkcjonalnej aplikacji
 • możliwość dodawania nowych sprawozdań i zestawień
 • możliwość zachowywania historii zmian w dokumentach
Powered by ICOR - system zarządzania treścią CMS