System Kadry - Płace

Systemy do zarządzania firmą - System Kadry - Płace

Masz pytania dotyczące aplikacji do zarządzania firmą?

Chcesz zamówić program?

Napisz: programy@mikroplan.com.pl

System Kadry-Płace jest systemem wielodostępnym z możliwością definiowania przy pomocy haseł priorytetu użytkownika. Uniwersalność systemu pozwala na zastosowanie go w jednostkach o zróżnicowanym profilu działalności.

Funkcje modułu kadry:

 • prowadzi ewidencję pracowników firmy z przypisaniem ich do stanowisk w odpowiednich pionach i komórkach organizacyjnych
 • gromadzi wszelkie niezbędne informacje o pracowniku i jego rodzinie:
 • wykształcenie i ukończone szkoły
 • posiadane uprawnienia/ukończone kursy
 • bank i rachunek bankowy
 • urząd skarbowy
 • otrzymane kary/nagany i przyznane nagrody
 • przynależność do organizacji
 • znajomość języków obcych
 • stosunek do służby wojskowej
 • ważność książeczki zdrowia i następny termin badania okresowego
 • dowolne uwagi o pracowniku
 • dodatkowe uprawnienia i inne
 • prowadzi historię poprzedniego i bieżącego zatrudnienia oraz absencji
 • nalicza wszelkie zdefiniowane staże (które są przypisane do zatrudnienia w innych firmach i zatrudnienia bieżącego)
 • posiada wbudowany edytor dokumentów emitowanych przez system (np. umowa o pracę świadectwo pracy, zmiana angażu)
 • prowadzi kalendarz systemowy (w którym określa się dni wolne od pracy) wraz z jego generatorem (generuje kalendarz systemu za dowolny okres lat)
 • emituje standardowe zestawienia o ruchu zatrudnienia
 • aktualna wersja posiada moduł eksportu danych do systemu “Program Płatnika”

Funkcje modułu płace:

 • ściśle współpracuje z systemem KADRY i FK
 • nalicza listy płac w oparciu o definiowane scenariusze naliczeniowe
 • definiowanie scenariuszy oraz samo naliczanie odbywa się przy pomocy wbudowanego arkusza kalkulacyjnego
 • ewidencjonuje pracowników pracujących na zlecenie, prowadzi ich kartoteki i generuje rachunki od umowy zlecenia.
 • w oparciu o listy płac generowana jest kartoteka podatkowa dla każdego pracownika
 • w oparciu o kartotekę podatkową generowane są formularze PIT
 • posiada wbudowany edytor dokumentów emitowanych przez system (np. PIT, zaświadczenia o zarobkach, przelewy bankowe itp.)
 • tabulogramy: lista płac, odcinki dla pracowników, kartoteka pracownika, zestawienie do banku definowane są dynamicznie przez użytkownika
 • możliwy jest bieżący monitoring narastająco wskazanych składników list płac
 • generuje dekrety z każdej listy płac do systemu FK z możliwością podziału na M.P.K. (miejsca powstawania kosztów).
 • aktualna wersja posiada moduł eksportu danych do systemu “Program Płatnika”
Powered by ICOR - system zarządzania treścią CMS