Sprzedaż i zakup

Systemy do zarządzania firmą

Podsystem Sprzedaż

Podsystem Sprzedaż zawiera w sobie przegląd oraz wystawianie dokumentów sprzedaży.
W powiązaniu z bazą kontrahentów jest źródłem transakcji z klientami, z pełną kontrolą nad zapłatami oraz przeterminowaniem transakcji.

System Ewidencji Sprzedaży SES - Sprzedaż

Główne cechy podsystemu Sprzedaż:

 • możliwość tworzenia wielu rejestrów sprzedaży/ korekt,
 • możliwość definiowania dowolnej ilości dokumentów sprzedaży: faktury krajowe i eksportowe, paragony, sprzedaż bez VAT, fakturę krajowe w walucie, faktury proforma
 • możliwość dowolnego definiowania numeru faktury,
 • kaskadowa ewidencja korekt, możliwość wystawiania kilku korekt do jednej faktury, z uwzględnieniem wcześniej skorygowanej pozycji,
 • rejestr faktur zaliczkowych,
 • ewidencja rozrachunków z odbiorcami z możliwością wprowadzenia zapłat z automatycznym zapisem do raportu kasowego bądź bankowego,
 • zaawansowane opcje szukania wybranego towaru, usługi, kontrahenta,
 • duża liczba zestawień generowanych przez system na podstawie danych o sprzedaży,
 • wykorzystanie do 40 znaków alfanumerycznych w kodzie towaru bądź usługi,
 • możliwość wystawienia automatycznego dokumentu wydania z magazynu na podstawie faktury sprzedaży,
 • dekretacje dokumentów sprzedaży do systemu Finansowo- Księgowego na podstawie tabeli dekretacji.

Podsystem Zakup 

Podsystem Zakup pozwala na prowadzenie rejestrów zakupów krajowych, zakupów z importu oraz Wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów.

System Ewidencji Sprzedaży SES - Zakup

W ramach poszczególnych rejestrów zakupu możemy prowadzić wiele podrejestrów np. zakup krajowy możemy podzielić na:

 • 001 – zakup towarów
 • 002 – zakup materiałów
 • 003 – koszty

Taka ewidencja pozwala na odpowiednie uporządkowanie faktur zakupowych, a tym samym szybszy dostęp do wyszukania odpowiednich danych. 

Główne cechy podsystemu Zakup:

 • tworzenie wielu rejestrów zakupów krajowych i z importu,
 • kontrola rozrachunków z dostawcami, ewidencja zapłat z możliwością automatycznego zapisu w raporcie kasowym bądź bankowym,
 • wydruki rejestrów zakupowych,
 • wydruki niezapłaconych faktur zakupowych,
 • dekretacja rejestrów zakupu do systemy Finansowo- Księgowego na podstawie tabeli dekretacji.
 • automatyczne tworzenie dokumentów przyjęcia (magazynowych) z uprzednio wpisanej faktury zakupu.
   
Powered by ICOR - system zarządzania treścią CMS