Systemy do zarządzania firmą i aplikacje internetowe

Ważne informacje


Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Aktualna wersja systemu Finansowo-Księgowego posiada możliwość generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w związku z obowiązkiem udostępniania organom podatkowym w formie elektronicznej informacji handlowych i finansowo-księgowych.

Powered by ICOR - system zarządzania treścią CMS